Výsledky projektu|

Výsledky projektu

Výsledky projekty jsou rozděleny na hlavní a vedlejší.


Hlavní výsledky projektu


3D modely zaniklých či přestavbou proměněných staveb bývalého královského věnného města Hradce Králové


Věž Kropáčka, nazývaná podle pozemku „za Kropáčovými“, se začala budovat na počátku 16. století, v době vrcholících sporů mezi královskými městy a šlechtou. Od svého počátku, kdy se stala součástí fortifikačního systému města, sloužila jako vězení. V době výstavby pevnosti změnila svou podobu a účel využití. Pro svůj chátrající stav byla na počátku 20. století zbořena. Dnes na její existenci v místech Gočárova schodiště upomíná jen informační tabule.Komplex Mýtské brány byl jedním ze dvou hlavních vstupů do vnitřního města. V minulosti se v Mýtské bráně mj. nacházelo vězení a lidé, kteří jeli do města za obchodem, tu též museli platit clo (proto též nacházíme v pramenech název „Celná brána“). S ohledem na kompozici hradecké bastionové pevnosti se jí ve 2. polovině 18. století musela přizpůsobit i Mýtská brána. Zbořena byla v roce 1873. Z celého komplexu se dochovalo jen torzo jedné věže.Katedrála Sv. Duch před regotizací
Kostel, po ustanovení královéhradeckého biskupství v roce 1664 katedrála Svatého Ducha, pro niž je příznačné cihlové zdivo, má své kořeny ve 2. polovině 13. století, resp. v průběhu 14. století, kdy se po rozsáhlém požáru začalo s výstavbou nové budovy. Původně gotická stavba prošla v průběhu staletí rozličnými úpravami jak v interiéru, tak i v exteriéru. Předkládaný 3D model zachycuje její podobu před regotizací, která probíhala pod vedením Františka Schmoranze v letech 1864–1876.


Historické atlasy

Polička


Jaroměř

  • Jaroměř na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde

Vysoké Mýto

  • Vysoké Mýto na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde

Dvůr Králové

  • Dvůr Králové na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde