Věnná města|

Věnná města

Města patřící v minulosti českým královnám, tzv. královská věnná města (stabilněji Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Trutnov, Nový Bydžov, Mělník), jsou z řady pohledů zvláštní kategorií mezi českými historickými městy. Až na Mělník tvoří specifickou geografickou enklávu na východě Čech. Instituce se začala utvářet počátkem 14. století a prošla složitým vývojem. Věnná města se stala zdrojem příjmů královen a v případě středověkého Hradce a Mělníka na čas sídlem několika z nich. De iure instituce věnných měst zanikla až roku 1918. Reflexe jejich historického charismatu ožily v 19. stol. během národního obrození a žijí dosud jako jedna z náplní identity těchto měst ve vztahu k ostatním městům ČR. Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity.


Chrudim


Vysoké Mýto

 • Online průvodce pro město Vysoké Mýto
 • Nmap: Robert Šimůnek a kol. (Tomáš Burda, Jaroslav Cavrnoch, David Doubrava, Karel Kuča, Olga Mertlíková, František Musil, Jiří Slavík, Přemysl Štych, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Eva Tichomirovová, Klára Woitschová, Josef Žemlička), Historický atlas měst České republiky. Sv. 33. Vysoké Mýto, Praha, Historický ústav 2021, ISBN 978-80-7286-374-7
 • Vysoké Mýto na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde
  • Mapový list č.1
   • Mapa č. 1: Vysoké Mýto a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720
   • Mapa č. 2: Vysoké Mýto a okolí na mapě Chrudimského kraje Františka Jakuba Jindřicha Kreybicha z roku 1833
   • Mapa č. 3: Vysoké Mýto a okolí na speciální mapě III. vojenského mapování rakousko-uherské monarchie z roku 1880
  • Mapový list č.2
   • Mapa č. 4: Vysoké Mýto a okolí na mapě I. vojenského mapování Čech z let 1780–1783
  • Mapový list č.5
   • Mapa č. 7: Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru města Vysokého Mýta z roku 1839
  • Mapový list č.6
   • Mapa č. 8: Vysoké Mýto a okolí na mapě II. vojenského mapování Čech z let 1852–1853, reambulováno po 1868
  • Mapový list č.11
   • Mapa č. 13: Vysoké Mýto a okolí na mapě III. vojenského mapování, cca 1917‒1918
  • Mapový list č.15
   • Mapa č. 17: Strukturální průzkum zástavby Pražského a Litomyšlského předměstí, 1968
   • Mapa č. 18: Návrh využití ploch Pražského a Litomyšlského předměstí, 1968
  • Mapový list č.25
   • Obr. č. 106a–i: Domovní držba a proměny zástavby náměstí, 1600–1924
  • Mapový list č.26
   • Mapa č. 28a: Negativní plán Vysokého Mýta a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy II. vojenského mapování Čech z let 1852–1853
   • Mapa č. 28b: Negativní plán Vysokého Mýta a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století
   • Mapa č. 28c: Digitální model území Vysokého Mýta a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy II.vojenského mapování Čech z let 1852–1853
   • Mapa č. 28d: Digitální model území Vysokého Mýta a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století
  • Mapový list č.27
   • Mapa č. 29: Krajinné schéma Vysokého Mýta a okolí v polovině 19. století
  • Mapový list č.28
   • Mapa č. 30: Vývoj pozemkového vlastnictví města Vysokého Mýta do roku 1848
  • Mapový list č.30
   • Mapa č. 32: Administrativní vývoj města Vysoké Mýto 1850–2019
  • Mapový list č.32
   • Mapa č. 34: Dlouhodobé změny využití ploch na Vysokomýtsku 1845–2010
  • Mapový list č.33
   • Mapa č. 35: Vývoj průmyslu, dopravy a krajiny na Vysokomýtsku od poloviny 19. století do poloviny 20. století
  • Mapový list č.34
   • Obr. č. 107: Pohled na město od severovýchodu na bývalém oltářním obrazu z kostela Nejsvětější Trojice, 1745
  • Mapový list č.35
   • Obr. č. 108: Pohled na město od severu na votivním obrazu z Knířova, 1775
  • Mapový list č.36
   • Obr. č. 109: Ideální pohled na město od severovýchodu, 17. století
   • Obr. č. 110: Pohled na město od severovýchodu, před 1845
  • Mapový list č.38
   • Obr. č. 112: Veduta města od severovýchodu, požár dne 14. června 1816
   • Obr. č. 113: Veduta města od severovýchodu, požár dne 14. června 1816

Polička


Jaroměř


Dvůr Králové

 • Online průvodce pro město Dvůr Králové nad Labem
 • Nmap: Zdeněk Beran, Tomáš Burda, Anna-Marie Elsnerová, Günter Fiedler, Karel Kuča, Josef Langfelner, František Musil, Lukáš Nekolný, Roman Reil, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Přemysl Štych, Jana Vojtíšková, Historický atlas měst České republiky, sv. č. 34, Dvůr Králové nad Labem, Praha, Historický ústav 2022, ISBN 978-80-7286-389-1
 • Nmap ke stažení
 • Dvůr Králové na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde
 • Podrobný seznam map, plánů – Vysoké Mýto
  • Mapový list č.1
   • Mapa č. 1: Dvůr Králové nad Labem a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720
   • Mapa č. 2: Dvůr Králové nad Labem a okolí na mapě Královéhradeckého kraje Františka Jakuba Jindřicha Kreybicha z roku 1827
   • Mapa č. 3: Dvůr Králové nad Labem a okolí na speciální mapě III. vojenského mapování rakousko-uherské monarchie z let 1880 a 1881
  • Mapový list č.3
   • Mapa č. 5: Pohledová mapa labského údolí mezi Dvorem Králové n. L. a Jaroměří, 1759
   • Mapa č. 6: Dvůr Králové a okolí na mapě pozic císařské armády, 1778
  • Mapový list č.4
   • Mapa č. 7: Dvůr Králové nad Labem a okolí na mapě I. vojenského mapování Čech z let 1780–1783
  • Mapový list č.7
   • Mapa č. 10: Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru města Dvůr Králové nad Labem z roku 1841
  • Mapový list č.8
   • Mapa č. 11: Dvůr Králové nad Labem a okolí na mapě II. vojenského mapování Čech z let 1851–1852
  • Mapový list č.9
   • Mapa č. 12: Plán města a okolí, 1866
   • Mapa č. 13: Plán města a okolí, 1866
  • Mapový list č.10
   • Mapa č. 14: Dvůr Králové nad Labem a okolí na mapě III. vojenského mapování, 1877
  • Mapový list č.11
   • Mapa č. 15: Dvůr Králové nad Labem s okolím na mapě okresního hejtmanství, cca 1883
  • Mapový list č.13
   • Mapa č. 17a-b: Plán vnitřního města / Situační plán města, 1896
  • Mapový list č.14
   • Mapa č. 18: Mapa okresního hejtmanství Dvůr Králové nad Labem, 1905
  • Mapový list č.25
   • Mapa č. 30: Svislý letecký snímek Dvora Králové nad Labem, 1936
  • Mapový list č.26
   • Mapa č. 31: Svislý letecký snímek Dvora Králové nad Labem, 1951
  • Mapový list č.27
   • Mapa č. 32: Svislý letecký snímek Dvora Králové nad Labem, 1977
  • Mapový list č.28
   • Mapa č. 33: Svislý letecký snímek Dvora Králové nad Labem, 1993
  • Mapový list č.29
   • Mapa č. 34: Svislý letecký snímek Dvora Králové nad Labem, 2019
  • Mapový list č.30
   • Mapa č. 35a: Negativní plán Dvora Králové nad Labem a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy II. vojenského mapování Čech z let 1851–1852, reambulováno 1870
   • Mapa č. 35b: Negativní plán Dvora Králové nad Labem a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s využitím soudobých digitálních dat z Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
   • Mapa č. 35c: Digitální model území Dvora Králové nad Labem a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy II. vojenského mapování Čech z let 1851–1852
   • Mapa č. 35d: Digitální model území Dvora Králové nad Labem a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s využitím soudobých digitálních dat z Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  • Mapový list č.31
   • Mapa č. 36: Krajinné schéma Dvora Králové nad Labem a okolí v polovině 19. století
  • Mapový list č.32
   • Mapa č. 37: Vývoj pozemkového vlastnictví města Dvora Králové nad Labem do roku 1848
  • Mapový list č.34
   • Mapa č. 39: Administrativní vývoj města Dvůr Králové nad Labem 1850–2020.
  • Mapový list č.36
   • Mapa č. 41: Dlouhodobé změny využití ploch na Královédvorsku 1845–2010
  • Mapový list č.37
   • Mapa č. 42: Vývoj průmyslu, dopravy a krajiny na Královédvorsku od poloviny 19. století do poloviny 20. století
  • Mapový list č.38
   • Mapa č. 43: Vývoj areálu Zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem od roku 1946 do současnosti.
  • Mapový list č.40
   • Obr. č. 83a–l: Pohlednice města Dvora Králové nad Labem, kolem 1900

Trutnov


Nový Bydžov