Věnná města|

Věnná města

Města patřící v minulosti českým královnám, tzv. královská věnná města (stabilněji Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Trutnov, Nový Bydžov, Mělník), jsou z řady pohledů zvláštní kategorií mezi českými historickými městy. Až na Mělník tvoří specifickou geografickou enklávu na východě Čech. Instituce se začala utvářet počátkem 14. století a prošla složitým vývojem. Věnná města se stala zdrojem příjmů královen a v případě středověkého Hradce a Mělníka na čas sídlem několika z nich. De iure instituce věnných měst zanikla až roku 1918. Reflexe jejich historického charismatu ožily v 19. stol. během národního obrození a žijí dosud jako jedna z náplní identity těchto měst ve vztahu k ostatním městům ČR. Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity.


Chrudim

 • Rekonstrukční mapy na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde
 • Chrudim na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde

Vysoké Mýto

 • Vysoké Mýto na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde

Polička


Jaroměř

 • Nmap: Robert Šimůnek a kol. (Tomáš Burda, Jaroslav Cavrnoch, David Doubrava, Karel Kuča, Olga Mertlíková, František Musil, Jiří Slavík, Přemysl Štych, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Eva Tichomirovová, Klára Woitschová, Josef Žemlička), Historický atlas měst České republiky, sv. č. 31, Jaroměř, Praha, Historický ústav 2020, ISBN 978-80-7286-331-0
 • Jaroměř na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde
  • Mapový list č.1
   • Mapa č. 1: Jaroměř a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720
   • Mapa č. 2: Jaroměř a okolí na mapě Královéhradeckého kraje Františka Jakuba Jindřicha Kreybicha z roku 1827
   • Mapa č. 3: Jaroměř a okolí na speciální mapě III. vojenského mapování rakousko-uherské monarchie z roku 1881
  • Mapový list č.3
   • Mapa č. 5: Jaroměř a okolí na mapě I. vojenského mapování Čech z let 1780–1783
  • Mapový list č.4
   • Mapa č. 6: Jaroměř a okolí na mapě pozic císařské armády, 1778
   • Mapa č. 7: Jaroměř a okolí na mapě královéhradecké diecéze, 1790
  • Mapový list č.8
   • Mapa č. 11: Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru města Jaroměře z roku 1840
  • Mapový list č.9
   • Mapa č. 12: Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru města Josefova z roku 1840
  • Mapový list č.10
   • 10Mapa č. 13: Jaroměř a okolí na mapě II. vojenského mapování Čech z let 1851–1852
  • Mapový list č.11
   • Mapa č. 14: Situační plán pevnosti Josefov, 1830 (s pozdějšími doplňky)
  • Mapový list č.12
   • Mapa č. 15: Přehledný plán zesílení Josefova pásovým opevněním, 1870
  • Mapový list č.13
   • Mapa č. 16: Situační plán demoličních pásem pevnosti Josefov a jejích muničních skladů, 1874
  • Mapový list č.14
   • Mapa č. 17: Plán náměstí a přilehlého okolí s řekou Labe a mlýnskými náhony, před 1883
  • Mapový list č.15
   • Mapa č. 18: Regulační plán nové městské čtvrti Na Ptákách, 1902
  • Mapový list č.16
   • Mapa č. 19: Regulační plán nové městské čtvrti Na Ptákách, 1906
  • Mapový list č.18
   • Mapa č. 21: Jaroměř a okolí na mapě III. vojenského mapování, nedatováno [asi 1917–1918]
  • Mapový list č.19
   • Mapa č. 22: Plán Josefova, cca 1920
   • Obr. č. 91: Josefov od severovýchodu (pohled od bývalé reduty Brdce), 1910–1914
  • Mapový list č.21
   • Mapa č. 24: Silniční mapa okresu Jaroměř, 30.–40. léta 20. století
  • Mapový list č.32
   • Mapa č. 35a: Negativní plán Jaroměře a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy II. vojenského mapování Čech z let 1851–1852
   • Mapa č. 35b: Negativní plán Jaroměře a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století
   • Mapa č. 35c: Digitální model území Jaroměře a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy II. vojenského mapování Čech z let 1851–1852
   • Mapa č. 35d: Digitální model území Jaroměře a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století
  • Mapový list č.33
   • Mapa č. 36: Krajinné schéma Jaroměře a okolí v polovině 19. století se sondou před výstavbou pevnosti Josefov
  • Mapový list č.34
   • Mapa č. 37: Vývoj pozemkového vlastnictví města Jaroměře do roku 1848
  • Mapový list č.35
   • Mapa č. 38: Administrativní vývoj města Jaroměře v letech 1850–2019
  • Mapový list č.36
   • Mapa č. 39: Územněsprávní vývoj Jaroměřska v letech 1850–2019
  • Mapový list č.37
   • Mapa č. 40: Dlouhodobé změny využití ploch na Jaroměřsku v letech 1845–2010
  • Mapový list č.38
   • Mapa č. 41: Vývoj krajiny, průmyslu a dopravy na Jaroměřsku od poloviny 19. století
  • Mapový list č.39
   • Mapa č. 42: Návrh rozšíření městské památkové zóny Jaroměř na základě památkového vyhodnocení zástavby, 2004
  • Mapový list č.42
   • Obr. č. 94: Veduta města od jihu, 30. léta 19. století
   • Obr. č. 95: Veduta města od severu / severovýchodu, 30. léta 19. století
  • Mapový list č.43
   • Obr. č. 96: Jaroměř od severovýchodu, před 1840
   • Obr. č. 97a: Náměstí od západu, před 1840
   • Obr. č. 97b: Pohled na město od Pražského předměstí, před 1840
   • Obr. č. 97c: Josefov od severu, před 1840
 • Jost: Jana VOJTÍŠKOVÁ, Královské věnné město Jaroměř a jeho panství v době předbělohorské (historickogeografické aspekty problematiky), Historická geografie 45/2, 2019, s. 239–261. (2019)

Dvůr Králové

 • Dvůr Králové na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde

Trutnov

 • Rekonstrukční mapy na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde
 • Trutnov na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde

Nový Bydžov

 • Rekonstrukční mapy na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde
 • Nový Bydžov na Mapovém portálu Historický atlas měst České republiky zde