Členové týmu|

Organizace projektu

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Hlavní řešitel, organizační záležitosti projektu
petr.grulich@uhk.cz

Ing. Jaromír Hejl

Projektový manažer
jaromir.hejl@uhk.cz

Ing. Eva Špalovská

Projektový manažer
eva.spalovska@uhk.cz

Tereza Špalovská

Finanční manažer

Vendula Potměšilová

Sekretářka projektu, příprava pracovních výkazů, zpracování cestovních výkazů
vendula.potmesilova@uhk.cz

Skupina historiků

doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Vedoucí týmu, raně novověkých královských věnných měst a úřadu podkomořího královny
jana.vojtiskova@uhk.cz

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

Historik zaměřující se na středověká věnná města a úřad podkomořího
zdenek.beran@uhk.cz

Mgr. Radek Bláha (MVČ)

Archeolog
r.blaha@muzeumhk.cz

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Historik 19. a počátku 20. století
petr.grulich@uhk.cz

prof. PhDr. František Musil, CSc.

Archeolog
frantisek.musil@uhk.cz

doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

Archeolog
vera.nemeckova@uhk.cz

Mgr. Petr Polehla, Ph.D

Specialista na církevní dějiny
petr.polehla@uhk.cz

Mgr. Helena Polehlová, Ph.D

Překladatel
helena.polehlova@uhk.cz

Ing. Jiří Slavík (NPÚ)

Památkář
slavik.jiri@npu.cz

doc. dr. Martin Šandera, Ph.D

Historik - specialista pro vojenské dějiny středověku
martin.sandera@uhk.cz

Mgr. Jan Vojtíšek

Historik zaměřující se na středověká věnná města a úřad podkomořího královny
p.jan.vojtisek@seznam.cz

Skupina historických geografů

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Historik, vedoucí skupiny, vedoucí autorského kolektivu připravujícího odbornou monografii
hostivit@centrum.cz

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Historická geografka, rekonstrukční mapy v rámci historických atlasů
semotanova@hiu.cas.cz

RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.

Geograf – tvůrce rekonstrukčních map, člen skupiny historických geografů, tvorba rekonstrukčních map v rámci historických atlasů
tomas.burda@post.cz

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Historický geograf - rekonstrukční mapy v rámci historických atlasů, odborný dohled a vědecká redakce historických atlasů měst
simunek@hiu.cas.cz

Skupina aplikované informatiky a 3D grafiky

Ing. Monika Borkovcová, Ph.D

Koordinátor IT části za UHK
monika.borkovcova@uhk.cz

Ing. Anna Borkovcová

Grafik, animátor, výtvarník
anna.borkovcova@uhk.cz

Ing. Filip Majerík

Vývojář webové aplikace a implementátor GIS podkladů
filip.majerik@uhk.cz

Ing. Martin Navrátil

Vývojář aplikací a implementátor grafických podkladů
navratil.martin.89@gmail.com

Bronislav Vavřinka, DiS.

Specialista informatik, 3D tvorba, grafik, animátor
bronislav.vavrinka@uhk.cz

Skupina softwarového inženýrství

Ing. Jiří Chludil

Kordinátor IT za ČVUT FIT, programátor API, VR a AR
xchludil@fit.cvut.cz

Bc. Ondřej Brém

UX specialista, vedoucí laboratoře uživatelského testování
bremondr@fit.cvut.cz

Ing. Petr Pauš, Ph.D.

Programátor mobilní aplikace a specialista na problematiku rozšířené a virtuální reality
pauspetr@fit.cvut.cz

Ing. Radek Richtr

Programátor API, programátor optimalizace 3D rekonstrukce pro prostředí mobilní platformy, specialista na textury grafických modelů
radek.richtr@fit.cvut.cz

Věnná města českých královen

Věnná města byla zdrojem příjmů a osobním útočištěm českých královen. V roce 1603 byla vyčleněna z ostatních královských měst a dostala se pod správu zvláštního královského podkomořího.