Výsledky projektu|

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje

 • prohlášení o přístupnosti webové prezentace projektu Věnná města českých královen,
 • základní specifikace použitých technologií,
 • seznam klávesových zkratek platných v celé prezentaci s jejich popisem,
 • popis používaných nestandardních formátů dat,
 • kontakt na technického správce webu.

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace a základní specifikace použitých technologií

Při tvorbě, správě a plnění webové prezentace projektu je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovala všechny zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých), WCAG 2.0 s prioritou AA a Pravidel tvorby přístupného webu.

Web je vytvořen podle specifikaceHTML 5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je rozdělen do bloků a oddělen od stylů pomocí CSS3 a responsivního designu, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních.

V rámci CSS jsou vytvořeny vhodné styly tiskové styly, které umožní návštěvníkům snadný přímý tisk zobrazovaných informací. Dále lze všechny informace uveřejněné na této webové prezentaci zobrazit bez grafických prvků v textovém režimu. A veškerý mediální obsah je doplněn o alternativní titulek, který je přizpůsoben čtečkám obrazovek pro nevidomé uživatele.

Všechny podstránky prezentace projektu jsou připraveny v relativních jednotkách tak, aby se dalo snadno použít běžně dostupného zvětšování a zmenšování podporované většinou dostupných prohlížečů. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny zvýrazněním, výjimku tvoří pouze navigace webových stránek, která je graficky oddělena od zbytku obsahu.


Seznam klávesových zkratek

Klávesové zkratky byly použity pro snazší navigaci po webové prezentaci. Stiskem následujících klávesových zkratek je návštěvník přesměrován na následující části webové prezentace:

 • ALT + 1 - Hlavní stránka
 • ALT + 2 –„O Projektu“
 • ALT + 3 -„O týmu“
 • ALT + 4 -„Výsledky projektu“
 • ALT + 5 -„Věnná města“
 • ALT + 6 -„Fotogalerie“
 • ALT + 7 -„Odborná veřejnost“
 • ALT + 8 -„Kontakt“

Dále je možné využívat standardní klávesové zkratky webových prohlížečů prohlížečů. Například:

 • CTRL + P -vytisknout aktuálně zobrazovanou stránku
 • CTRL + stisk kolečka na myši -otevřít podstránku na novém panelu
 • CTRL + scroll kolečkem na myši od uživatele -zvětšení obsahu
 • CTRL + scroll kolečkem na myši k uživateli -zmenšení obsahu
 • CTRL + 0 -návrat k originální velikosti obsahu

Popis použití nestandardních formátů dat

Tyto prezentační webové stránky projektu obsahují odkazy, materiály či jiný mediální obsah, dostupný v jiném než hypertextovém formátu. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny o informaci o formátu a datové velikosti, mohou existovat výjimky v podobě odkazů na vzdálené hypertextové prezentace, kde nemůžeme zaručit stálost cíle zveřejněných odkazů.


Může se jednat především o tyto formáty:

 • PDF – pro prohlížení tohoto formátu lze využít volně dostupný prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
 • DOC, DOCx, XLS, XLSx, PPT, PPTx – formáty kancelářského balíku Microsoft Office, které lze prohlížet v alternativním kancelářském balíku pro většinu operačních systémů Libre Office.
 • RTF – textový formát, který dokáže otevřít většina běžně používaných textových editorů.
 • ZIP, RAR – některé soubory mohou být z důvodu rozsáhlosti, obsahu nebo potřeby dalších souborů komprimovány do těchto formátů. Dekompresi ZIP souborů je možné provést nativně ve všech operačních systémech, alternativně za pomocí software 7-zip.

Kontakt na technického správce webu

Tvůrcem a odpovědným subjektem za obsah a technickou správu tohoto webu je Filozofická fakulta Univerzity Hradce Králové jakožto hlavní řešitel projektu NAKI II DG18P02OVV015. Elektronická adresa pro náměty, připomínky či podání informací o problémech, na které narazíte při používání této webové prezentace je monika.borkovcova@uhk.cz.