Fotogalerie|

Obsah fotogalerie


Výroční schůze projektu

Dne 30. ledna 2020 se sešly všechny týmy projektu NAKI II Věnná města na výroční schůzi, která se uskutečnila v prostorách Katedry softwearového inženýrství FIT ČVUT. Prezentovány byly výsledky projektu za rok 2019 a představeny úkoly, které týmy čekají v roce 2020.


Den otevřených dveří ČVUT

Dne 7. prosince 2019 proběhl den otevřených dveří ČVUT, kde se na FIT ČVUT uskutečnila i prezentace výstupů projektu.


Prezentace Historického atlasu měst České republiky, sv. 30 - Polička

Dne 28. listopadu 2019 se konala v Městském muzeu Polička prezentace Historického atlasu měst České republiky, sv. 30 - Polička. Za autorský tým historiků a historických geografů projektu NAKI II Věnná města českých královen vystoupil redaktor svazku dr. Robert Šimůnek.


Noc vědců

Návštěvníci Noci vědců 2019, kteří se zúčastnili dne 27. září 2019 v podvečerních a večerních hodinách prezentace dosavadních výsledků projektu NAKI II Věnná města českých královen, svým zájmem o 3D modelace zaniklých královéhradeckých historických budov a o jejich implementaci do mobilní a webové aplikace podpořili smysl interdisciplinárně laděného pětiletého výzkumu, který právě končí svou první etapu. Je potěšující, že mezi příchozími byly zastoupeny všechny věkové kategorie, což významně násobí smysluplnost realizovaného projektu, jehož cílem je i ochrana našeho kulturního dědictví.


Výroční schůze projektu

Dne 24. ledna 2019 proběhlo pracovní setkání všech týmů projektu NAKI II Věnná města. Prezentovány byly výsledky jak týmů historiků a historických geografů, kteří mj. představili dokončený Historický atlas města Poličky (vyjde 2019), ale i týmů IT specialistů. Náležitou pozornost vzbudily první hotové 3D modelace zaniklých historických objektů raně novověkého a novověkého Hradce Králové, které jsou dokladem dobře rozběhnuté interdisciplinární spolupráce.


Výroční schůzeprojektu

Dne 30. ledna 2020 se sešly všechny týmy projektu NAKI II Věnná města na výroční schůzi, která se uskutečnila v prostorách Katedry softwearového inženýrství FIT ČVUT. Prezentovány byly výsledky projektu za rok 2019 a představeny úkoly, které týmy čekají v roce 2020.


Schůze 2020
Schůze 2020
Schůze 2020
Schůze 2020

Den otevřených dveříČVUT

Dne 7. prosince 2019 proběhl den otevřených dveří ČVUT, kde na FIT ČVUT proběhla i prezentace výstupů projektu.


DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT
DOD FIT ČVUT

Polička prezentace historického atlasu

Dne 28. listopadu 2019 od 16,30 hod. v Městském muzeu Polička proběhla prezentace historického atlasu Polička.


Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu
Polička pretentace historického atlasu

Noc vědců

Návštěvníci Noci vědců 2019, kteří se zúčastnili dne 27. září 2019 v podvečerních a večerních hodinách prezentace dosavadních výsledků projektu NAKI II Věnná města českých královen, svým zájmem o 3D modelace zaniklých královéhradeckých historických budov a o jejich implementaci do mobilní a webové aplikace podpořili smysl interdisciplinárně laděného pětiletého výzkumu, který právě končí svou první etapu. Je potěšující, že mezi příchozími byly zastoupeny všechny věkové kategorie, což významně násobí smysluplnost realizovaného projektu, jehož cílem je i ochrana našeho kulturního dědictví.


Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců
Noc vědců

Výroční schůze projektu

Dne 24. ledna 2019 proběhlo pracovní setkání všech týmů projektu NAKI II Věnná města. Prezentovány byly výsledky jak týmů historiků a historických geografů, kteří mj. představili dokončený Historický atlas města Poličky (vyjde 2019), ale i týmů IT specialistů. Náležitou pozornost vzbudily první hotové 3D modelace zaniklých historických objektů raně novověkého a novověkého Hradce Králové, které jsou dokladem dobře rozběhnuté interdisciplinární spolupráce.


Výroční schůzka projektu VMČK
Výroční schůzka projektu VMČK